Eserin künyesi

Yöresi: Kayseri yöresi
Kaynak kişisi: Ahmet Gâzî Ayhan
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Gine yeşillendi de ağam Germir bağları hey
Bakarım erimez erimez dağların karı hey
Bergüzar yollamış da ağam aman ellerin yari hey

Bağlantı:
Saçını boynuma ağam aman dolar ağlarım hey
Verseler yarimi yanıma güler oynarım hey

Gine güzler geldi de ağam aman yollar işledi hey
Gözüm yaşı durmuş iken aman gine başladı hey
Benim yarim suna boylum aman nerelerde kışladı hey

Video yorumları

Mehmet Erenler

Mehmet Erenler - Germir Baglari ve yöresel tavirlar üzerine sohbet

Nilgün Kızılcı

Nilgün KIZILCI-TRT MÜZİK FISILTILAR 2 NİSAN 2012-yine yeşillendi germir bağları.mp4

Cengiz Özkan

Cengiz Özkan - Germir Bağları

Notası

Gine yeşillendi de ağam Germir bağları notası - 1
Gine yeşillendi de ağam Germir bağları notası - 2
Gine yeşillendi de ağam Germir bağları notası - 3
Gine yeşillendi de ağam Germir bağları notası - 4

Bir yanıt yazın