Eserin künyesi

Yöresi: Kayseri yöresi
Kaynak kişisi: Ahmet Gâzî Ayhan
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Gine yeşillendi de, ağam aman, Germir bağları (hey)
Bakarım erimez, erimez, dağların karı (hey)
Bergüzar, yollamış da, ağam aman, ellerin yâri (hey)

Bağlantı:
Saçını boynuma, ağam aman, dolar ağlarım (hey)
Verseler, yârimi yanıma, güler oynarım (hey)

Gine güzler, geldi de, ağam aman, yollar işledi (hey)
Gözüm yaşı, durmuş iken aman, gine başladı (hey)
Benim yârim, suna boylum aman, nerelerde kışladı? (hey)

Video yorumları

Mehmet Erenler

Mehmet Erenler - Germir Baglari ve yöresel tavirlar üzerine sohbet

Nilgün Kızılcı

Nilgün KIZILCI-TRT MÜZİK FISILTILAR 2 NİSAN 2012-yine yeşillendi germir bağları.mp4

Cengiz Özkan

Cengiz Özkan - Germir Bağları

Notası

Gine yeşillendi de, ağam aman, Germir bağları notası - 1
Gine yeşillendi de, ağam aman, Germir bağları notası - 2
Gine yeşillendi de, ağam aman, Germir bağları notası - 3
Gine yeşillendi de, ağam aman, Germir bağları notası - 4

Bir yanıt yazın