Kahve Yemen’den gelir türküsü

Sözleri

Kahve Yemen’den gelir
Bülbül çemenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Her gün seyrandan gelir

Bağlantı:
Ağam yar paşam yar
El duymadan çabuk gel
Şıngır şıngır şıngırdatma zilleri
Adam adam oynatır dilleri

Kahve Yemen’siz olmaz
Bülbül çemensiz olmaz
Ak topuk beyaz gerdan
Her gün seyransız olmaz

Not: Bu sayfadaki türkü dışında, Giresun ve Burdur yörelerine ait, aynı isimli farklı iki türkü daha vardır.

Eserin künyesi

Yöresi: Edirne
Kaynak kişisi: Nihat Akyıldız
Derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü

Video yorumları

Zara

Zara - Kahve Yemenden Gelir | Edirne Türküleri

Notası

Kahve Yemen'den gelir notası