Kar etmez ahım sen gül-i zar’e türküsü

Sözleri

Kâr etmez ahım sen gül-i zâr’e
Onulmaz işler dilde bu yâre
Olsam da geçmem ben pare pare
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare

Ko aksın yaşım billâhi silmem
Mecnunun oldum güzelim terk edebilmem
Kessen de başım senden ayrılmam
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare

Vur beni akmaz Billâhi kanım
Mecnununa döndüm güzelim yok mu imanın
Sabra mecalim varsa da yarım
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare

Eserin künyesi

Yöresi: Irak – Kerkük
Kaynak kişisi: Abdülvahit Küzecioğlu
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü

Video yorumları

Aysun Gültekin

Aysun Gültekin- Kâr etmez âhım sen gülizare. Ay dolana

Cengiz Özkan

İncesaz & Cengiz Özkan - Kar Etmez Ahım Sen Gülizare

Melihâ Güneş

Yâsemin Göksu

Yasemin Göksu & Fırat Tanış - Kar Etmez Ahım

Notası

Kâr etmez ahım sen gül-i zâr'e notası