Eserin künyesi

Yöresi: Denizli yöresi
Kaynak kişisi: Tâlip Özkan
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Karabaş koyunu, güde güde getirdim
Getirdim de, gab’ardıcın dibine yatırdım
Ablası da sağdı, ben bakırı götürdüm
Ablası güzel, kendi garabaş koyunum

Aşar isek, karlı da dağları, aşalım
Geçer isek, tozlu da yolları, geçelim
Çeker isek, güzel de kahrı, çekelim
Çirkinlerin kahrı, çekilmez olur

Video yorumları

Makbule Kaya

Karabaş koyunu güde güde getirdim - Makbule Kaya

Hâle Gür

Türkü Denizli .. Hale Gür ... Karabaş Goyunu Güde Güde Getirdim

Notası

Karabaş koyunu, güde güde getirdim notası - 1
Karabaş koyunu, güde güde getirdim notası - 2

Bir yanıt yazın