Eserin künyesi

Yöresi: Edirne yöresi
Kaynak kişisi: İhsan Köycü
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Keten gömlek giyer (Evlât aman) teninden nâzik (Aman yâr aman)
Ak kolun sıkmış (Be yârim) altun bilezik (Aman aman)
Eşine düşmemiş (Evlât aman) kıza pek yazık (Aman yâr aman)

Bağlantı:
Benim yârim has bahçeye girmesin bâri
Bahçemde açılan güller aldatır yâri

Şu karşıda sırça da saray (Aman) yedi bin atlı (Aman yâr aman)
İçinden bir kız çıkıyor (Ah) samur saçlı (Aman aman)
Parmağında hatem yüzük (Aman) cevâhir taşlı

Video yorumları

Âdile Kurt Karatepe

Selma Geçer

Rüstem Avcı

Notası

Keten gömlek giyer teninden nâzik notası - 1
Keten gömlek giyer teninden nâzik notası - 2

Bir yanıt yazın