Keten gömlek giyer teninden nazik türküsü

Sözleri

Keten gömlek giyer (Evlât aman) teninden nâzik (Aman yâr aman)
Ak kolun sıkmış (Be yârim) altun bilezik (Aman aman)
Eşine düşmemiş (Evlât aman) kıza pek yazık (Aman yâr aman)

Bağlantı:
Benim yârim has bahçeye girmesin bâri
Bahçemde açılan güller aldatır yâri

Şu karşıda sırça da saray (Aman) yedi bin atlı (Aman yâr aman)
İçinden bir kız çıkıyor (Ah) samur saçlı (Aman aman)
Parmağında hatem yüzük (Aman) cevâhir taşlı

Eserin künyesi

Yöresi: Edirne
Kaynak kişisi: İhsan Köycü
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü

Video yorumları

Âdile Kurt Karatepe

KETEN GÖMLEK GİYER - ADİLE KARATEPE

Selma Geçer

Selma Geçer - Keten Gömlek Giyer Teninden Nazik

Rüstem Avcı

RÜSTEM AVCİ, KETEN GÖMLEK GİYER TENİNDEN NAZİK

Notası

Keten gömlek giyer teninden nâzik notası