Mardin kapı şen olur

Eserin künyesi

Yöresi: Diyarbakır
Kaynak kişisi: Celâl Güzelses
Derleyeni: Plaktan derlenmiştir
Notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü formu

Sözleri

Mardin kapı şen olur
Dibi değirman olur
Buralarda yâr seven
Mutlaka verem olur

Dağkapısı daşlıdır
Yârim kara kaşlıdır
Ben yârimi tanıram
Kıvır kıvır saçlıdır

Urfakapı bağlıdır
Yârim Karadağ’lıdır
Ben yârıma kıyamam
Yârım küçük çağlıdır

Yenikapı bahçalar
Yâr orda Keman Çalar
O yâr bana bakanda
Yüreğimi parçalar

Video yorumları

Serpil Sarı

MARDİN KAPI ŞEN OLUR - SERPİL SARI - İMECE

Güler Işık

Güler Isik - Mardin kapi sen olur (mardelli)

Notası

Mardin kapı şen olur notası

Yorumunuz