Eserin künyesi

Yöresi: Mersin – Silifke yöresi
Kaynak kişisi: Cavit Erden
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

(A hey hey hey) Silifke’nin yoğurdu
(Ah) Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Balınan mı yoğurdu

Bağlantı:
Beşiği çamdan
(Ah) Yuvarlandı damdan
Anası pilav pişirir
Oğlu durmaz aşırır

(A hey hey hey)
Kale kaleye bakar
(Ah) Kaleden toplar atar
Delikanlı dururken
İhtiyara kim bakar

(A hey hey hey)
Bağa girdim üzüme
(Ah) Çubuk battı gözüme
Çubuk seni keserim
Yâr göründü gözüme

Beşiği çamdan
(Ah) Yuvarlandı damdan
Keşke sevmez olaydım
Usandırdı bu candan

Video yorumları

Erol Köker

Sümer Ezgü

Notası

Silifke'nin yoğurdu notası - 1
Silifke'nin yoğurdu notası - 2

Bir yanıt yazın