Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa yöresi
Kaynak kişisi: Bakır Yurtsever
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Tamburam rebap oldu
Ciğerim kebap oldu
İstedim vermediler
Bir zâlim sebep oldu

Bağlantı:
Aman aman aman aman
Yar sana heyran
Aman aman aman aman
Can sana kurban

Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Eğer yârim gelmezse
Tut kolundan al da gel

Video yorumları

Münevver Özdemir

Cengiz Özkan

Muzaffer Ertürk

Şerife Hatun

İsim belirtilmemiş…

Notası

Tamburam rebap oldu notası

Bir yanıt yazın