Eserin künyesi

Yöresi: İstanbul yöresi
Kaynak kişisi, derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine böyle mi yanar

Bağlantı:
Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi garip başıma

Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yâr üstüne yâr seveni kurşunlamalı

Telgrafın direkleri semaya bakar
Senin o ahu bakışın çok canlar yakar

Video yorumları

Zeki Müren

Müzeyyen Senar

Zara (Neşe Yılmaz Beki)

Candan Erçetin

Notası

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar notası

Bir yanıt yazın