Türkü diyorum sana türküsü

Sözleri

Türki deyurum sağa
Başındaki duvağa
Kız niye ağlayisun

Bağlantı:
Anan kesulsun sağa oy
Nenen kesulsun sağa

Kız gelin oldun yeni
Sarıl kucakla beni
Korkma ben adam yemem

Dünürci geldi sağa
Seni bağa almağa
Sil gözünün yaşını

Telun duvağın yeni
Geydin al entarini
Oldun bi yudum zemzem

Eserin künyesi

Yöresi: Rize
Kaynak kişisi: Hasan Sözeri
Derleyeni: Cemile Cevher
Notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü

Video yorumları

Kâzım Koyuncu

kazım koyuncu annen kesilsin sana

Fuat Saka

Fuat Saka - The Shin - Türkü Diyorum Sana (Klip)

İsim belirtilmemiş…

Türkü Deyurum Sağa

Notası

Türkü diyorum sana notası