Eserin künyesi

Yöresi: Rize yöresi
Kaynak kişisi: Hasan Sözeri
Derleyeni: Cemile Cevher
Nnotaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Türkü diyorum sana
Başındaki duvağa
Kız niye ağlayisun

Bağlantı:
Anan kesulsun sağa oy
Nenen kesulsun sağa

Kız gelin oldun yeni
Sarıl kucakla beni
Korkma ben adam yemem

Dünürci geldi sağa
Seni bağa almağa
Sil gözünün yaşını

Telun duvağın yeni
Geydin al entarini
Oldun bi yudum zemzem

Video yorumları

Kâzım Koyuncu

kazım koyuncu annen kesilsin sana

Fuat Saka

Fuat Saka - The Shin - Türkü Diyorum Sana (Klip)

Notası

Türkü diyorum sana notası

Bir yanıt yazın