Bestenigâr makâmı, eserleri ve notaları

Bestenigâr makâmı özellikleri

  • Donanımı: Si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır.
  • Durağı: Irak perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Makamın içinde Sabâ makâmı, başlangıçtan itibâren uzunca bir yer alır. Bu sebeple Sabâ makâmının güçlüsü olan Çargâh perdesi, makâmın da güçlüsüdür. Makamın yarım kararı bu perdede Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle yapılır.
  • Yeden’i: 1. çizgideki bakiye diyezli mi Acem Aşirân perdesidir.
  • Dizisi: Makâm, Irak perdesinde Segâh Dörtlüsü ve Yerindeki Saba makâmı dizisinin birlikte kullanılmasıyla elde edilir.

Dizinin Seyri

Makâmın seyrine genellikle dizinin orta sesleri kullanılarak başlanır. Dügâh perdesi üzerinde bulunan yerinde Saba makâmı dizisinin seslerinde dolaşılarak Güçlü olan Çargâh perdesinde Hicaz’lı kalış gösterilir.

Saba dizisinin sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde Saba’lı kalış yapılır. Fazla genişleme seslerinin kullanılmadığı makâmın seyri, Saba makâmı gibi yapılırsa da, gerek karar perdesinin değişik olması, gerekse dizinin alt tarafında bulunan Irak perdesindeki Segâh Dörtlüsünün seslerine inilmesi, bu makâmın ayırt edilmesini sağlar.

Bir yanıt yazın