Bestenigar makamı, eserleri ve notaları

Bestenigâr makamı, eserleri ve notaları
  • Donanımı: Si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır.
  • Durağı: Irak perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Makamın içinde Sabâ makamı, başlangıçtan itibâren uzunca bir yer alır. Bu sebeple Sabâ makamının güçlüsü olan Çargâh perdesi, makamın da güçlüsüdür. Makamın yarım kararı bu perdede Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle yapılır.
  • Yeden’i: 1. çizgideki bakiye diyezli mi Acem Aşirân perdesidir.
  • Dizisi: Bestenigâr makamı, Irak perdesinde Segâh Dörtlüsü ve Yerindeki Saba makamı dizisinin birlikte kullanılmasıyla elde edilir.

Dizinin Seyri

Bestenigâr makamı seyrine genellikle dizinin orta sesleri kullanılarak başlanır. Dügâh perdesi üzerinde bulunan yerinde Saba makamı dizisinin seslerinde dolaşılarak Güçlü olan Çargâh perdesinde Hicaz’lı kalış gösterilir.

Saba dizisinin sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde Saba’lı kalış yapılır. Fazla genişleme seslerinin kullanılmadığı makamın seyri, Saba makamı gibi yapılırsa da, gerek karar perdesinin değişik olması, gerekse dizinin alt tarafında bulunan Irak perdesindeki Segâh Dörtlüsünün seslerine inilmesi, bu makamın ayırt edilmesini sağlar.