Beyâtî arâban makâmı, eserleri ve notaları

Beyâtî arabân makâmı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir.
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemol, mi için bakiye bemol, fa için bakiye diyez donanıma yazılır.
  • Dizisi: Beyâtî arabân makâmı, Beyâti makâmı dizisi ile, Nevâ perdesi üzerindeki Zirgüleli Hicaz makâmı dizilerinin birlikte kullanılmasıyla meydana gelir.

Dizinin Seyri

İnici bir makam olan Beyâtî arâban makâmı seyrine, Tiz Durak Muhayyer perdesi civarından başlanır. Zirgüleli Hİcaz makâmınn seslerinde dolaşılarak Nevâ perdesine inilir ve bu perdede asma kalış yapılır. Çeşitli geçkilerle dizinin üst tarafındaki seslere geçilir.

Muhayyer perdesi üzerinde Kürdi DÖrtlüsü halinde genişleme yapılabilir. Muhayyer perdesinde kalış gösterilir. Tekrar Nevâ perdesine inilerek, Güçlüde asma kalış yapılır. Beyâti Makamı dizisinin seslerine geçilerek, Durağa doğru bu seslerle inilir. Uşşak Dörtlüsünün sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde karar verilir.

Yorumunuz