Dügah makamı, eserleri ve notaları

Dügâh makamı, eserleri ve notaları
  • Donanımı: Sabâ makamı gibi, si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır.
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Çargâh perdesidir.
  • Yeden’i: Nim Zirgüle perdesidir.
  • Dizisi: Dügâh makamı, yerinde Saba makamı dizisi ve Yegâh perdesindeki Nev’eser makamı dizilerinin birlikte kullanılmasıyla meydana gelir. Aynen Saba makamı dizisi gibi yazılır. Ancak seyir yapılırken farklar hemen meydana çıkar. Yegâh perdesi üzerindeki Nev’eser dizisi bu makama ayrı bir renk katar.

Dizinin Seyri

Dügâh makamı seyrine genellikle Durak sesi civarından başlanır. Nev’eser dizisinde dolaşılarak, Güçlü olan Çargâh perdesinde asma kalış yapılır. Saba makamından Güçlü üzerindeki ve Tiz Durak üzerindeki genişleme sesleri çok kullanılmasına karşılık, Dügâh makamında aşağıdaki sesler daha fazla kullanılmıştır.

Durak’tan aşağıya Nikriz Beşlisi halinde Yegâh perdesine inilir. Dügâh perdesi üzerinde Hicaz Dörtlüsü halinde genişler. Bu şekilde Nev’eser dizisi meydana gelmiş olur. Dügâh perdesi üzerinde Saba Dörtlüsünün seslerine geçilir. Tekrar Güçlü’de kalış yapılarak muhtelif seslerde dolaşılır. Karara doğru, Hicaz Dörtlüsünün sesleri ile inilir. Yedeni olan Nim Zirgüle perdesi de gösterilerek, Dügâh perdesinde karar verilir.