Dügâh makâmı, eserleri ve notaları

Dügâh makâmı özellikleri

  • Donanımı: Sabâ makâmı gibi, si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır.
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Çargâh perdesidir.
  • Yeden’i: Nim Zirgüle perdesidir.
  • Dizisi: Makâm, yerinde Saba makâmı dizisi ve Yegâh perdesindeki Nev’eser makâmı dizilerinin birlikte kullanılmasıyla meydana gelir. Aynen Saba makâmı dizisi gibi yazılır. Ancak seyir yapılırken farklar hemen meydana çıkar. Yegâh perdesi üzerindeki Nev’eser dizisi bu makama ayrı bir renk katar.

Makâmın seyri

Makâmın seyrine, genellikle Durak sesi civarından başlanır. Nev’eser dizisinde dolaşılarak, Güçlü olan Çargâh perdesinde asma kalış yapılır. Saba makâmından Güçlü üzerindeki ve Tiz Durak üzerindeki genişleme sesleri çok kullanılmasına karşılık, Dügâh makâmında aşağıdaki sesler daha fazla kullanılmıştır.

Durak’tan aşağıya Nikriz Beşlisi halinde Yegâh perdesine inilir. Dügâh perdesi üzerinde Hicaz Dörtlüsü halinde genişler. Bu şekilde Nev’eser dizisi meydana gelmiş olur. Dügâh perdesi üzerinde Saba Dörtlüsünün seslerine geçilir. Tekrar Güçlü’de kalış yapılarak muhtelif seslerde dolaşılır. Karara doğru, Hicaz Dörtlüsünün sesleri ile inilir. Yedeni olan Nim Zirgüle perdesi de gösterilerek, Dügâh perdesinde karar verilir.

Bir yanıt yazın