Evc-ârâ makâmı

Evc-ârâ makâmı özellikleri

  • Dizisi: Makâm, Zirgüleli Hicaz makâmı dizisinin Irak perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir.
  • Durağı: Irak perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Evc perdesidir. (İkinci derecede Nim Hicaz)
  • Yeden’i: Acem Aşiran perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemolü ve fa, do, lâ, mi için bakiye diyezleri donanıma yazılır. İnici seyre sahip olan makâmın genişleme sesleri, üst taraftan Segâh ve Müstear Beşlisi halinde yapılır.

Makâmın seyri

Makâmın seyrine Tiz Durak civarından başlanır. Tiz Durak civarında ve genişleme sesleri olan, yukarıda şekillerini görmüş olduğumuz Segâh ve Müstear Beşlilerinin seslerinde dolaşılarak Evc perdesinde asma kalış yapılır.

Tekrar ana dizinin seslerine geçilerek, Nim Hicaz perdesinde asma kalış yapılır. Başka makam dizilerinde de geçkiler yapılabilir. Ancak (Yedeni olan Acem Aşiran perdesi de gösterilerek) Irak perdesindeki Hicaz Beşlisinin sesleri ile yapılır.

Bir yanıt yazın