Eviç makâmı, eserleri ve notaları

Eviç makâmı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Irak perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Dügâh perdesidir. (İkinci derecede Dügâh)
  • Yeden’i: Acem Aşiran perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye donanıma yazılır.

Dizinin Seyri

Eviç makâmı seyrine Tiz durak civarından başlanır. İnici seyre sahip olduğundan sürekli olarak tiz perdelerde dolaşılarak, Evic perdesinde asma kalış gösterilir. Dizinin orta seslerine inilerek Nim Hicaz perdesinde Hicaz’lı asma kalış gösterilebilir. Daha sonra Dügâh perdesine inilerek, Uşşak Dörtlüsünün sesleri ile kalış yapılır.

Yorumunuz