Gül’izar makamı, eserleri ve notaları

Gül'îzâr makamı, eserleri ve notaları

Gül’îzâr makamı, her bakımdan Hüseyni ve Muhayyer makamına benzer. Hüseyni makamının inici şeklidir. İnicilik bakımından Muhayyer makamına benzese de, Muhayyer makamından farkı, makamın birinci mertebede yarım kararını yine, Hüseyni perdesi üzerinde yapması ve Muhayyer perdesi üzerinde pek belli kalışlar yapmamasıdır.

Birinci mertebe güçlüsü, Hüseyni perdesidir. Genellikle Muhayyer makamı kadar tiz seslere çıkmaz. En fazla tiz Çargâh perdesine kadar çıkar. Hüseyni ve Muhayyer makamları arasında bir makamdır. Hüseyni makamı ile olan yakın ilişkisi sebebiyle, basit makamlar arasında ayrıca sıra numarası verilmemiştir. Asma kararlar Hüseyni makamı gibidir.

Genişlemesi ise, karar perdesi üzerindeki Hüseyni beşlisinin tiz durak üzerine simetrik olarak göçürülesiyle yapılır. Bileşik Gül’îzâr makamı ise, inici Hüseyni makamı dizisine zaman zaman inici Karcığar dizisinin katılmasından meydana gelmiş bir makamdır.