Gül'îzâr makâmı, eserleri ve notaları

Gül’îzâr makâmı özellikleri

Makâm, her bakımdan Hüseyni ve Muhayyer makâmına benzer. Hüseyni makâmının inici şeklidir. İnicilik bakımından Muhayyer makâmına benzese de, Muhayyer makâmından farkı, makâmın birinci mertebede yarım kararını yine, Hüseyni perdesi üzerinde yapması ve Muhayyer perdesi üzerinde pek belli kalışlar yapmamasıdır.

Birinci mertebe güçlüsü, Hüseyni perdesidir. Genellikle Muhayyer makâmı kadar tiz seslere çıkmaz. En fazla tiz Çargâh perdesine kadar çıkar. Hüseyni ve Muhayyer makamları arasında bir makamdır. Hüseyni makâmı ile olan yakın ilişkisi sebebiyle, basit makamlar arasında ayrıca sıra numarası verilmemiştir. Asma kararlar Hüseyni makâmı gibidir.

Genişlemesi ise, karar perdesi üzerindeki Hüseyni beşlisinin tiz durak üzerine simetrik olarak göçürülesiyle yapılır. Bileşik Gül’îzâr makâmı ise, inici Hüseyni makâmı dizisine zaman zaman inici Karcığar dizisinin katılmasından meydana gelmiş bir makamdır.

Bir yanıt yazın