Hicaz makâmı, eserleri ve notaları

Hicâz makâmı özellikleri

  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcı, bâzen de çıkıcı olarak kullanılmıştır.
  • Dizisi: Makâm, yerinde Hicaz dörtlüsününe Nevâ’da bir Rast beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Hicâz dörtlüsü ile Rast beşlisinin ek yerindeki 5. derece Nevâ perdesidir. Üzerinde Rast çeşnisi ile yarım karar yapılır.
  • Donanımı: Si için bakiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Yeden’i: 2.çizgideki sol Rast perdesidir.

Makâmın seyri

İnici – çıkıcı seyre sahip olan makâmın seyrine, Nevâ perdesi civarından başlanır. Hicâz dörtlüsünün sesleri verilerek, güçlü olan Nevâ perdesinde kalış yapılır. Sonra dizinin üst tarafında bulunan Rast beşlisinin seslerine geçilir.

Tiz Duraktan, Güçlüye doğru inilirken, genellikle Fa diyez (Evç perdesi) bekar yapılarak Acem perdesi haline getirilir. Güçlü perdesinde kalış gösterilerek, karışık seslerle Hicâz dörtlüsünde gezinilerek, Dügâh perdesinde karar verilir.

Makâmın tanıtım videosu

Türk Musikisi Dersleri... Ders:10... Basit Makamlar:Dini Makamlardan Hicaz Ailesinden Hicaz Makamı

Bir yanıt yazın