Hisar buselik makamı, eserleri ve notaları

Hisar bûselik makamı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Hüseyni perdesidir.
  • Yeden’i: Nim Zirgüle perdesidir.
  • Donanımı: Sol bakiye diyezi, re bakiye diyezidir.
  • Dizisi: Hisar bûselik makamı, Hisar makamı dizisine, yerinde bir Bûselik Beşlisinin eklenmesiyle meydana gelir.

Dizinin Seyri

İnici çıkıcı bir diziye sahip olan makamın seyrine, genellikle Hüseyni perdesi civarından başlanır. Hüseyni perdesi üzerindeki Zirgüleli Hicaz makamının sesleri verilerek, Güçlü olan Hüseyni perdesinde asma kalış yapılır.

Yerindeki Hüseyni ve Hüseyni perdesindeki Zirgüleli Hicaz dizilerinin seslerinde karışık dolaşılır. Hüseyni perdesi civarında ısrarlı dolaşılarak, karara doğru Bûselik Beşlisi halinde inilir. Dügâh perdesinde Yedeni olan Nİm Zirgüleli perdesi de gösterilerek karar verilir.