Hüzzâm makâmı, eserleri ve notaları

Hüzzâm makâmı özellikleri

  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir.
  • Yeden’i: Kürdi perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Makâm, yerinde Hüzzâm Beşlisine, Neva perdesinde Hicaz Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir. Makamın dizisi, Neva perdesi üzerinde Hümayûn dizisi halinde üst taraftan genişleme yapar.

Makâmın seyri

Makâmın seyrine genellikle Güçlü sesi civarından başlanır. Hüzzâm Beşlisinin seslerinde dolaşılarak Neva perdesinde asma kalış gösterilir. Neva perdesi üzerinde bulunan Hümayûn dizisinin seslerine geçilerek bu seslerde dolaşılır.

Muhtelif perdeler üzerinde kalışlar yapılabilir. Tekrar Neva perdesinde inilerek bu perdede asma kalış yapılır. Hüzzâm Beşlisine geçilerek, bu dizinin sesleri ile, Yedeni olan Kürdi perdesi de gösterilmek suretiyle Segâh perdesinde karar verilir.

Bir yanıt yazın