Muhayyer sünbüle makâmı, eserleri ve notaları

Muhayyer sünbüle makâmı özellikleri

  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Dizisi: Makâm, Acem perdesindeki Çargâh dizisinin bir kısmıyle, yerinde Sabâ dizisinin birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir. Bu birinci şekildir.
  • Güçlüsü: İnici bir makamdır. Acem perdesindeki Çargâh dizisinden alınmış bir kısım ile seyre başlayacaktır. Bu bakımdan eksen, Muhayyer perdesidir. Bu perde üzerinde birinci mertebe güçlü olarak Kürdi çeşnisiyle yarım karar yapılır. İkinci mertebe güçlü, Sabâ makâmının güçlüsü olan Çargâh perdesidir. Bu perde üzerinde Zirgüle’li Hicaz çeşnili asma karar yapılır. Bâzen Çargâh birinci, Muhayyer ikinci mertebe güçlü olarak kullanılabilir.
  • Asma Karar Perdeleri: Makamın giriş seyrinde üzerinde Çargâh dizisinden bir kısım bulunan Acem perdesi önemli bir asma karar perdesidir. Üzerinde Çargâh çeşnili asma karar yapılır. Ayrıca Sabâ makâmının özellikle Dügâh ve Acem perdeleri arasındaki asma kararları bu makam için de geçerlidir. Bunlar Segâh, Çargâh, Dik Hisar ve Acem perdeleridir.
  • Donanımı: Sabâ makâmı gibi, si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır.
  • Yeden’i: 2. çizgideki sol Rast perdesidir.
  • Genişlemesi: Muhayyer Sünbüle makâmı, yapısı gereği oldukça geniş bir seyir alanına sâhip bulunduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

Makâmın seyri

Acem perdesindeki Çargâh dizisinin bir kısmıyle, güçlü Muhayyer perdesi civârından seyre başlanır ve bu tiz bölgede gezinildikten sonra güçlü Muhayyer perdesinde Kürdi çeşnisiyle yarım karar yapılır. Bu arada Acem perdesinde küçük asma kararlar gösterilir. Sonra Sabâ makâmı dizisine geçilir ve aynen Sabâ makâmı gibi gezinilip, gerekli asma kararlar da gösterildikten sonra Dügâh perdesinde Sabâ çeşnisiyle tam karar yapılır.

Bir yanıt yazın