Nev-eser makâmı, eserleri ve notaları

Nev-eser makâmı özellikleri

  • Durağı: Rast perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Neva perdesidir.
  • Yeden’i: 1. aralıktaki bakiye diyezli fa Irak perdesidir.
  • Donanımı: Si ve mi için bakiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Rast perdesinde (yerinde) Nikriz Beşlisi ve Neva perdesi üzerindeki Hicaz Dörtlüsünden meydana gelir.

Makâmın seyri

Makâmın seyrine, inici-çıkıcı seyre sahip olduğu için, genellikle Neva perdesi civarından başlanır. Ağır yapılı bir makamdır. Dizinin üst seslerinde dolaşılarak Neva perdesinde asma kalış gösterilir. Neva perdesi üzerinde muhtelif diziler kullanılabilir (Saba Dörtlüsü gibi).

Dizinin üst tarafında, Gerdaniye üzerinde Bûselik’li, Hicaz’lı genişleme sesleri kullanılabilir. Neva perdesi üzerinde Hicaz Hümayûn dizisi yapılabilir. Dizi, Nikriz Beşlisinin sesleri kullanılarak Rast perdesinde karar verir.

Bir yanıt yazın