Nevâ makâmı, eserleri ve notaları

Nevâ makâmı özellikleri

  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne, Nevâ perdesinde Rast beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Uşşak dörtlüsüyle, Rast beşlisinin ek yerindeki Nevâ perdesidir. Üzerinde Rast çeşnili, nâdiren iniş câzibesiyle Eviç atılıp Acem perdesi kazanılarak inilirse, Bûselik çeşnili yarım karar yapılır.
  • Yeden’i: 2. çizgideki sol Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.

Makâmın seyri

Makâmın seyrine genellikle Neva Perdesi (Güçlü sesi) civarından seyre başlanır. Dizinin seslerinde karışık gezinilerek, güçlü olan Neva perdesinde asma kalış yapılır. Uşşak Dörtlüsünün seslerinde dolaşılarak, tekrar Güçlü’de kalış gösterilir.

Uşşak Dörtlüsünün sesleri ile, Dügâh perdesinde tama karar verilir. Fazla parlak bir makam değildir. Genişleme seslerinin fazlaca kullanılmadığı bu makamda, inici seyir yapılırken Fa bakiye diyez (Evc) perdesi, bekar hale getirilerek, Acem perdesi haline gelir. Neva üzerinde bu şekilde inici bir Bûselik Beşlisi meydana gelmiş olur.

Not: Bu makâmın icrâsından sonra, yerinde Bûselik’li karar verilirse; Nevâ Bûselik, yerinde Kürdi’li karar verilirse, Nevâ Kürdi makamları meydana gelir.

Nevâ makâmı tanıtım videosu

Türk Musikisi Dersleri... Ders:14... Basit Makamlar:Neva Makamı

Bir yanıt yazın