Nikrîz makâmı, eserleri ve notaları

Nikrîz makâmı özellikleri

  • Durağı: Rast perdesidir.
  • Seyri: İnici-çıkıcıdır.
  • Dizisi: Rast perdesinde Nikriz Beşlisi, Neva perdesi üzerinde Rast veya Bûselik Dörtlüsü ile meydana gelir.
  • Güçlüsü: Neva perdesidir.
  • Donanımı: Si için bakiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.
  • Yeden’i: 1. aralıktaki bakiye diyezli fa Irak perdesidir. Tam karar sırasında yedenin önemi büyüktür.

Makâmın seyri

Seyrine genellikle Neva perdesi civarından başlanır. Dizinin üst tarafında bulunan Bûselik ve Rast Dörtlülerinin seslerinde dolaşılarak Güçlüde kalış gösterilir. Rast Dörtlüsü halinde çıkan dizi, çoğunlukla Bûselik Dörtlüsü halinde iner. Genişleme seslerinin fazla kullanılmadığı makâmın seyri, Nikriz Beşlisi sesleri ile Yedeni olan Irak perdesi de gösterilerek, Rast perdesinde karar verir.

Bir yanıt yazın