Nişâburek makâmı, eserleri ve notaları

Nişâburek makâmı özellikleri

  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Hüseyni perdesidir.
  • Yeden’i: Nim Zirgüle perdesidir.
  • Donanımı: Fa için küçük mücenneb diyezi, do için bakiye diyezi donanıma yazılır, Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.
  • Dizisi: Dügâh perdesindeki Rast Beşlisi ve Hüseyni perdesindeki Bûselik Dörtlüsünden meydana gelir. Makamın dizisi alt taraftan genişlemiştir. Duraktan aşağıya doğru Hüseyni Aşiran perdesinde Rast Dörtlüsü halinde inilir.

Makâmın seyri

Genellikle Güçlü civarından başlanır. Dizinin seslerinde dolaşılarak Hüseyni perdesinde asma kalış yapılır. Dizinin diğer seslerine geçilerek geçkiler yapılır. Muhtelif seslerde kalışlar yapılarak Dügâh perdesinde Rast’lı olarak karar verilir.

Bir yanıt yazın