Rast makâmı, eserleri ve notaları

Rast makâmı özellikleri

  • Durağı: Rast perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Dizisi: Yerinde Rast beşlisine Nevâ’da bir Rast dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Neva perdesidir.
  • Yeden: Irak perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma konulur.

Makâmın seyri

Çıkıcı seyre sahip olan makâmın seyrine, Durak sesi civarından başlanır. Dizi alt taraftan genişlemiştir. Çoğu kez bu genişleme seslerinden seyre başlanır. Rast beşlisinin sesleri kullanılarak Neva perdesinde asma kalış yapılır.

Daha sonra dizinin üst tarafında bulunan Rast Dörtlüsünün seslerine geçilir. Ancak çoğunlukla çıkışta kullanılan Evç perdesi inici nağmelerde kullanılan Acem perdesi haline dönüşür. Tekrar Nevâ’da kalış yapılır. Yerinde Rast Beşlisi’nin seslerine geçilerek çeşitli seslerde, özellikle Segâh perdesinde asma kalışlar yapılabilir. Bitiş, Rast Beşlisinin sesleri ile Rast perdesinde çoğunlukla yedenli olarak yapılır.

Rast makâmı tanıtım videosu

Türk Musikisi Dersleri... Ders:8... Basit Makamlar:Dini makamlardan Rast Makamı 😉

Bir yanıt yazın