Sabâ zemzeme makâmı, eserleri ve notaları

Sabâ zemzeme makâmı özellikleri

  • Dizisi: Sabâ makâmı dizisine, Kürdi dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelmiştir.
  • Durağı: Dügah perdesidir.
  • Seyiri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Çargah perdesidir.
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si koma bemol, Re bakiye bemol.

Makâmın seyri

İnici – çıkıcı bir diziye sahip olan makâmın seyrine, güçlüsü olan Çargah perdesi civarından başlanır. Saba Makamının sesleri kullanılarak, Çargah perdesinde asma kalış yapılır. Kürdi dörtlüsünün sesleri kullanılarak Dügah perdesinde karar verilir.

Bir yanıt yazın