Saba zemzeme makamı, eserleri ve notaları

Sabâ zemzeme makamı, eserleri ve notaları
  • Dizisi: Sabâ zemzeme makamı, Sabâ makamı dizisine, Kürdi dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelmiştir.
  • Durağı: Dügah perdesidir.
  • Seyiri: İnici – çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Çargah perdesidir.
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si koma bemol, Re bakiye bemol.

Dizinin Seyri

İnici – çıkıcı bir diziye sahip olan makamın seyrine, güçlüsü olan Çargah perdesi civarından başlanır. Saba Makamının sesleri kullanılarak, Çargah perdesinde asma kalış yapılır. Kürdi dörtlüsünün sesleri kullanılarak Dügah perdesinde karar verilir.