Segâh makâmı, eserleri ve notaları

Segâh makâmı özellikleri

  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir.
  • Yeden’i: Kürdi perdesidir.
  • Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Segâh perdesi üzerindeki segâh beşlisine, hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir. Makâm için gerekli olan segâh beşlisi (STKT), özelliği olan bir beşlidir. Hüzzam makâmına yakınlığı vardır. Ancak etkisi daha hafif, daha parlaktır.

Makâmın seyri

Çıkıcıdır. Seyrine, durak sesi civarından başlanır. Segâh beşlisinin sesleri kullanılarak nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Segâh beşlisinin sesleri kullanılarak evç perdesi üzerinde bulunan, hicaz dörtlüsünün seslerine geçilir.

İnici hallerde evc perdesi genellikle bekar yapılarak acem perdesi haline dönüşür. Seyri yapılırken, muhtelif geçkiler yapılabilir. Segâh beşlisinin seslerinde ısrarlı dolaşılır. Segâh beşlisinin sesleri kullanılarak, segâh perdesinde bazen yedeni olan kürdi perdesi de belirtilerek karar verilir.

Mâye makâmı özellikleri

  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Dizisi: Makâmın dizisi, segâh ve uşşak makâmı dizilerinin aynen birbirine karıştırılmasından doğmuştur.
  • Donanımı: Makamının işâretleri donanıma yazılır. Si ve mi koma bemol, fa bakiye diyez.

Dizinin seyri

Çıkıcıdır. Önce segâh makâmında dolaşılır, sonra yerinde uşşak makâmına geçilir. Burada da gezindikten sonra, tekrar segâh makâmına geçilir ve segâh perdesinde tam karar yapılır. Makamın diğer özellikleri aynen segâh ve uşşak gibidir. Bundan dolayı: Segâh mâye = Segâh Makamı + Uşşak Makamı + Segâh Makamı olarak gösterilebilir.

Bir yanıt yazın