Segah makamı, eserleri ve notaları

Segâh makamı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir.
  • Yeden’i: Kürdi perdesidir.
  • Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Segâh perdesi üzerindeki segâh beşlisine, hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir. Segâh makamı için gerekli olan segâh beşlisi (STKT), özelliği olan bir beşlidir. Hüzzam makamına yakınlığı vardır. Ancak etkisi daha hafif, daha parlaktır.

Dizinin seyri

Çıkıcıdır. Seyrine, durak sesi civarından başlanır. Segâh beşlisinin sesleri kullanılarak nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Segâh beşlisinin sesleri kullanılarak evç perdesi üzerinde bulunan, hicaz dörtlüsünün seslerine geçilir.

İnici hallerde evc perdesi genellikle bekar yapılarak acem perdesi haline dönüşür. Seyri yapılırken, muhtelif geçkiler yapılabilir. Segâh beşlisinin seslerinde ısrarlı dolaşılır. Segâh beşlisinin sesleri kullanılarak, segâh perdesinde bazen yedeni olan kürdi perdesi de belirtilerek karar verilir.

Segâh Mâye Makamı

  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Dizisi: Segâh mâye makamı dizisi, segâh makamı dizisi ile uşşak makamını dizisinin aynen birbirine karıştırılmasından doğmuştur.
  • Donanımı: Makamının işâretleri donanıma yazılır. Si ve mi koma bemol, fa bakiye diyez.

Dizinin seyri

Çıkıcıdır. Önce segâh makamında dolaşılır, sonra yerinde uşşak makamına geçilir. Burada da gezindikten sonra, tekrar segâh makamına geçilir ve segâh perdesinde tam karar yapılır. Makamın diğer özellikleri aynen segâh ve uşşak gibidir. Bundan dolayı: Segâh mâye = Segâh Makamı + Uşşak Makamı + Segâh Makamı olarak gösterilebilir.