Şevk-u tarab makamı, eserleri ve notaları

Şevk-u tarâb makamı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Acem Aşirân perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Dizisi: Şevk-u tarâb makamı, Yerinde Sabâ makamı dizisine, yerinde Acem Aşirân makamı dizisinin, yâni Acem Aşirân perdesindeki Çargâh dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Bâzen Acem Aşirân dizisi yerine sadece Acem Aşirân’da Çargâh beşlisi eklenir.
  • Güçlüsü: Şevk-u Tarab makamının giriş seyrinde Sabâ makamı önemli bir yer tutar. Bu yüzden Sabâ makamının güçlüsü olan Çargâh perdesi, Şevk-u Tarab makamının birinci derecede güçlüsüdür. Bu perdede Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle yarım karar yapılır. İkinci mertebe güçlü, Sabâ makamının karar perdesi olan Dügâh perdesidir. Bu perdede Sabâ dörtlüsüyle asma karar yapılır.
  • Asma Karar Perdeleri: Giriş seyrinde çok önemli bir yer tutan Sabâ makamının bütün özellikleri, Şevk-u Tarab makamında da geçerlidir. Dolayısıyla, en önemli asma karar perdeleri Segâh ve Dügâh perdeleridir.
  • Donanımı: Sabâ makamı gibi, si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır.
  • Yeden’i: 1. çizgideki mi Hüseyni Aşirân perdesidir.
  • Genişlemesi: Makam, yapısı gereği, oldukça geniş bir seyir alanına sahiptir.

Dizinin Seyri

Sabâ makamı ile seyre başlanır. Bu makamı meydana getiren çeşnilerde Sabâ makamının bütün özellikleri gösterilerek gezinilir ve birinci mertebe güçlü Çargâh perdesinde Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle yarım karar yapılır.

Yine karışık gezinilerek, Dügâh perdesine kadar inilir ve bu perdede ikinci mertebe güçlü olarak Sabâ çeşnisiyle asma karar yapılarak Sabâ makamı bitirilir. Daha sonra Acem Aşirân dizisine geçilip, bu makamın da bütün özellikleri ve asma kararları belirtildikten sonra, Acem Aşirân perdesinde Çargâh çeşnisiyle tam karar yapılır.