Sipihr makâmı, eserleri ve notaları

Sipihr makâmı özellikleri

  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Dizisi: Makâm; yerindeki Şehnâz makâmı dizilerinin bir kısmına, yerinde Hicaz makâmı dizilerinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Şehnâz makâmı dizilerinin tamamının kullanıldığı da olur.
  • Güçlüsü: Makamı meydan getiren dizilerin ortak güçlüsü olan, Hüseyni perdesidir.
  • Asma Karar Perdeleri: Makamı meydana getiren diğer makamların asma kararları, bu makamda da asma karar görevindedir. Bunlar Hüseyni’de Uşşak’lı, Nevâ’da Rast’lı; eğer Şehnâz makâmının dizilerinin tamamı kullanılıyorsa Nim Hicaz ve Dik Kürdi’de çeşnisiz asma kararlarla Hisar makâmının Çargâh’da Çargâh’lı, Segâh’da Segâh veya Ferahnâk çeşnili veya Segâh üçlüsüyle yapılan asma kararlıdır.
  • Donanımı: Si için koma bemolü donanıma yazılır.
  • Güçlüsü: Sipihr makâmı, yapısı bakımından oldukça geniş bir ses bölgesine sâhiptir. Bu sebeple ayrıca genişlememiştir.
  • Yeden’i: 2. çizgideki sol Rast perdesidir.

Makâmın seyri

Yerindeki Şehnâz makâmı ile Hüseyni perdesi üzerindeki bölgenin seslerinden seyre başlanır. Bu makâmın kullanılan bölgesinde gezinildikten sonra, güçlüde yarım karar yapılır. Daha sonra Hisar makâmına geçilir. Bu makamda asma kararlar ve özellikler belirtilerek gezinildikten sonra, Dügâh perdesinde Hüseyni dizi ve çeşnisiyle tam karar yapılır.

Bir yanıt yazın