Sultânîyegâh makâmı, eserleri ve notaları

Sultânîyegâh makâmı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Yegâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesi (İkinci derece Dügâh)
  • Yeden’i: Kaba Nim Hicaz perdesidir.
  • Donanamı: Dügâh perdesi üzerinde Hicaz dörtlüsü bulunan dizi esas alınarak, donanıma si için bakiye bemolü, do için bakiye diyezi yazılır.
  • Dizisi: Sultânîyegâh makâmı, Bûselik makâmı dizisinin Yegâh perdesindeki inici şeddidir.
  • Genişlemesi: Nevâ perdesi üzerinde Bûselik dizisi halinde genişler.

Dizinin Seyri

İnici bir seyre sahip olan Sultânîyegâh makâmı seyrine, genellikle Tiz Durak civarından başlanır. Nevâ perdesi üzerindeki Bûselik Beşlisinin sesleri kullanılarak, Nevâ perdesinde asma kalış gösterilir. Nevâ perdesinden aşağıya doğru Hicaz’lı olarak inilerek gezinilir.

Genişleme sesleri de kullanılarak, Nevâ perdesinde ısrarlı kalışlar yapılır. Nevâ perdesinden aşağıya doğru Hümayûn’lu veya Kürdi’li inişler yapılarak, Dügâh perdesinde kalış yapılır. Karara doğru, Bûselik sesleri kullanılarak inilir. Yedeni Kaba Nim Hicaz perdesi de belirtilerek, Yegâh perdesinde karar verilir.

Yorumunuz