Sûzinâk makâmı, eserleri ve notaları

Sûzinâk makâmı özellikleri

  • Donanımı: Si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Durağı: Rast perdesidir.
  • Seyri: İnici – çıkıcıdır.
  • Dizisi: Makâm, Yerinde Rast beşlisine, Nevâ perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir. Üzerinde Hicaz çeşnisi ile yarım karar yapılır.
  • Yeden’i: 1. aralıktaki fa Diyez Irak perdesidir. Fakat hiçbir Basit Sûz’nâk eser yedenli karar etmez.

Basit Sûzinâk makâmı, basit makamların bir çoğuna benzer. Yapısında Rast ve Hicaz çeşnileri vardır. Nevâ perdesinde Hicaz Dörtlüsü, bir tam ses aşağıya inildiğinde Çargâh perdesinde Nikriz Beşlisi meydana gelir. Yine, Çargâh perdesinin bir altındaki ses olan Segâh perdesine inilirse, dizi Hüzzam olur. Seyir yapılırken genellikle bu perdede kalış gösterilir.

Yukarıdaki dizide de görüldüğü gibi, dizi üst taraftan genişlemiş olup, Gerdaniye üzerinde bir Bûselik Beşlisi meydana gelmiştir. Fakat bu ek dizinin sesleri fazlaca kullanılmaz. Basit Sûzinâk makâmının donanımı, Karcığar makâmının aynıdır. Aralarındaki fark, karar perdelerinin değişik olmasıdır. Dolayısiyle dizi de değişiktir.

Makâmın seyri

Nevâ perdesi civarından seyre başlanır. Orta seslerde dolaşılarak Nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Ağır yapılı bir makam olduğundan, genişleme sesleri fazlaca kullanılmaz. Ancak, kendi dizisi içerisinde bazı seslerde kalışlar yaparak başka diziler meydana getirir. Rast Beşlisinin seslerini kullanarak, Rast perdesinde karar verilir.

Makâmın tanıtım videosu

Türk Musikisi Dersleri... Ders:17... Basit Makamlar:Basit Suzinak Makamı... RAST EZÂNCILAR Nerdee...

Bir yanıt yazın