Uşşak makâmı, eserleri ve notaları

Uşşak makâmı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ’da Bûselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Dörtlü ile beşlinin ek yerindeki Nevâ (re) perdesidir. Üzerinde Bûselik çeşnili yarım karar yapılır.
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemolü donanıma yazılır.

Dizinin Seyri

Rast makâmı gibi ağır yapılı bir makamdır. Çıkıcı diziye sahip olduğundan, seyre durak perdesi civarından başlanır. Uşşak dörtlüsünün sesleri kullanılarak Güçlü olan Nevâ perdesinde asma kalış yapılır.

Genişlemesi

Dizisi, alt tarafından genişleme yapar. Genişleme, Yegâh perdesindeki Rast Beşlisiyle olur. Dizinin seslerinde karışık olarak gezindikten sonra, Nevâ’da asma kalış yapılır. Karar gidilirken, özellikle Segâh perdesinde kalış gösterilir. Uşşak dörtlüsünün sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde karar verilir.

Uşşak makâmı tanıtım videosu

Türk Musikisi Dersleri... Ders:9... Basit Makamlar:Dini makamlardan Uşşak Makamı 😉

2 Yorum

  1. Mehmet

Yorumunuz