Zâvil makâmı, eserleri ve notaları

Zâvîl makâmı özellikleri

  • Durağı: Rast perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Gerdaniye perdesidir. (İkinci derecede Neva)
  • Yeden’i: Geveşt perdesidir.
  • Güçlüsü: Birinci mertebe güçlü Gerdâniye, ikinci mertebe güçlü ise Nevâ perdesidir. Diğer bütün hususlarda Mâhûr ve Nikriz makamlarının aynıdır.

Makâmın seyri

Makâm, Rast perdesindeki Çargâh, yâni Mâhûr dizisine seyrin ortasında ve sonunda Nikriz makâmı dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Sonra doğru Nikriz geçkisi yapan bir Mâhûr makâmından ibârettir. Makamın esâsını meydana getiren Mâhûr makam Şed Mâhûr olabileceği gibi, Mürekkeb (Bileşik) Mâhûr da olabilir. O zaman Mürekkeb Mâhûr Makamını meydana getiren diziler de işe karışırlar ve sonunda Nikriz’le veya Mâhûr’la karar verilir.

Makamın Tanıtımı – Prof. Dr. Pınar Somakcı

ZAVİL MAKAMI (TANITIM+DİZİ+SEYİR)

Bir yanıt yazın