Zavil makamı, eserleri ve notaları

Zâvil makamı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Rast perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Gerdaniye perdesidir. (İkinci derecede Neva)
  • Yeden’i: Geveşt perdesidir.
  • Dizisi: Zâvil makamı, Rast perdesindeki Çargâh, yâni Mâhûr dizisine seyrin ortasında ve sonunda Nikriz makamı dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Sonra doğru Nikriz geçkisi yapan bir Mâhûr makamından ibârettir. Makamın esâsını meydana getiren Mâhûr makam Şed Mâhûr olabileceği gibi, Mürekkeb (Bileşik) Mâhûr da olabilir. O zaman Mürekkeb Mâhûr Makamını meydana getiren diziler de işe karışırlar ve sonunda Nikriz’le veya Mâhûr’la karar verilir.
  • Güçlüsü: Birinci mertebe güçlü Gerdâniye, ikinci mertebe güçlü ise Nevâ perdesidir. Diğer bütün hususlarda Mâhûr ve Nikriz makamlarının aynıdır.