Ali Ulvi Baradan

Ali Ulvi Baradan, 8 Mayıs 1915 tarihinde İzmir’de dünyâya gelmiş ve 1984 yılının Şubat ayında İzmir’de vefat etmiştir. Baba tarafından Girit’li, anne tarafından Selânik’lidir.

İzmir Borsası muamelat müdürlerinden şâir İsmail Hakkı Baradan’ın oğludur. Sanatsever bir aile muhiti içinde yetişmiş, mûsikî zevkini babasından almış, bir yandan tahsiline devam ederken, diğer taraftan mûsikîye çalışıp ud çalmayı öğrenmiştir.

1932 senesinden itibâren çeşitli mûsikî cemiyetlerine devam eden Ali Ulvi Baradan, bilhassa neyzen, ûdî Cemal Şenneyli Efendi (merhum Kânûnî Nuri Şenneyli’nin babası) ile bestekâr kemânî Hayri Yenigün‘ den büyük istifâdeler sağlamıştır.

Sonraları bestekâr Rakım Elkutlu ile İzmir Mûsikî Cemiyeti’ni kurdu. Bestekâr, kemânî Mehmet Reşat Aysu ile senelerce çalışmıştır.

İlk bestesini 1936 senesinde yapan sanatçı, bilhassa “Yemeni bağlamış telli başına” mısrâı ile başlayan Nihâvend fantezisi ile tanınmıştır. On iki şarkısı plâğa okundu. Üç yerli filmin müziğinin tamamını bestelemiştir. Türk müziğinde yenilik taraftârı olan bestekâr, kolay ve sâde melodili eserleri tercih etti.

On yıl Devlet Demir Yolları’nda katar şefliği, otuz beş yıl da İzmir’ de Kestelli Caddesinde Foto Baradan müessesesinde fotoğrafçılık yapmış ve emekliliğinde de yalnız müzikle uğraşmıştır.

Bir yanıt yazın