İsak Varon

İsak Varon, 1884 yılında Gelibolu’da dünyâya gelmiş, müziğe babasından aldığı derslerle başlamış, ortaokul ve lisede öğrenim yaptığı yıllarda müzik çalışmalarını sürdürdürmüştür. Orta öğrenimini Gelibolu’da tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte Selânik’e yerleşmiş, bir süre hukuk tahsili etmiş ama bitirememiştir.

Önce Kavala’da bir avukatın yanında katiplik yapmış, daha sonra ise, Selânik’te avukatlık yapan Manyasî-zâde Refik Bey’in yazıhanesine kâtip olarak girmiştir. Refik Bey daha sonra İstanbul’a gitmek isteyince, o da birlikte gidip İstanbul’a yerleşmiştir. Amatörce kanun çalan Refik Bey’den musiki konusunda da yararlanmıştır.

Refik Bey’in ölümü üzerine Selânik’e geri dönmüş, burada Pathe Polydor ve Sahibinin sesi plak şirketlerinde yöneticilik yapmıştır. Ardından tekrar İstanbul’a dönerek; sigortacılık, plak şirketlerine Türk müziği danışmanlığı ve müzik öğretmenliği yapmıştır.

Beste ve müzik eğitmenliği çalışmalarına hayâtı boyunca devam etmiş ve 23 Şubat 1962 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Bir yanıt yazın