Kassamzâde Mehmet Efendi

Klasik bestekârlarımızın en önde gelenlerinden Tab’î Mustafa Efendi‘nin ağabeyi olan Kassamzâde Mehmet Efendi, İstanbul’da dünyâya gelmiştir.

Babası Kassam, yani mirasçılar arasında mal paylaşımını sağlamakla ve küçük kardeşlerin hakkını korumakla görevli bir hukukçu olduğu için, lâkabı “Kassamzâde”dir.

“Kurbî” mahlâsıyla şiirler de yazmış olan Kassamzâde, eserlerinde kardeşi Tab’î’ninkilerden biraz daha hüzünlü bir tarz ortaya koymuşsa da, genel olarak kardeşiyle aynı bestekârlık üslûbunu paylaşmaktadır.

1758 yılında vefat eden Mehmet Efendi’nin, elimizdeki eserlerinin sayısı birkaç taneyi geçmemektedir.
Kaynak: devletkorosu.com

Bir yanıt yazın