Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi

Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Eski keman çalış tekniğini devam ettirmiş, uzun yıllar piyasada çalışmış, daha sonra çalışmasını konak ve yalılarda sürdürmüştür.

Teknik bir icrakâr olamamakla birlikte, baskıları temiz ve icrâsı güzeldir. Mûsikîmizin pratik yönlerini iyi kavradığı, bıraktığı eserlerinden anlaşılmaktadır.

Bazı plâklarında Tanbûrî Cemil Bey‘e eşlik etmiş, tek başına da taksim plakları doldurmuştur. Çağının sanat anlayışı içinde başarılı bir sanatkâr sayıldığı için, kendisine bülbül gibi anlamına gelen “Bülbülî” sıfatı verilmiştir.

İstanbul’da bulunan özel mûsikî kuruluşlarının konserlerine katılmış, İzmir ve Eskişehir’de de çalışmıştır.

Repertuarımızda yirmi beş kadar bestesi bulunan Kemânî Bülbülî Salih Efendi, 1923 yılında, İstanbul’da vefat etmiştir.

Bir yanıt yazın