Mandoli Artin

Mandoli Artin Ağa’nın müzik tarihimizdeki adı, Mandoli Artin Ağa olarak geçer. Gerçek ismi Yarutin Havadurin’dir. Nerede, ne zaman doğduğu ve müziği kimden öğrendiği bilinmemektedir.

Artin Ağa’nın önemi, Hamparsum notasıyla yüzlerce peşrev ve saz semâîsini notaya almış olması, XVII – XIX yüzyıllara ait bir çok saz eserini unutulmaktan kurtarmasıdır.

4 peşrev ile 30 saz semâîsi olan Mandoli Artin, XIX. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da vefat etmiştir.

Bir yanıt yazın