Mildan Niyazi Ayomak

Mildan Niyâzi Ayomak, 1888 yılında Safranbolu – Karabük’te dünyâya geldi ve 1947 yılında İstanbul’da vefat etti. Siyasal nedenlerle sığındığı Kahire’de özel olarak müzik dersleri aldı. 1925 – 1933 yılları arasında İzmir’de üç müzik okulu birden açarak, yenilikçi görüşlerini yaymaya çalıştı.

Bu faaliyeti, 1933 yılında İstanbul’a gelinceye kadar 8 yıl sürdü. İstanbul’da 1933 – 1935 yılları arasında bir buçuk yıl süreyle Nota (37 sayı) adlı bir dergi yayımladı.

Musikimizde inkılâp adlı yazısında; Türk musikisinin öğreniminin zorluğunu, bunun için bir ömür harcamak gerektiğini belirterek, Türk musikisinin melodik, usul, makam yapılarını bozmadan, Batı’da kullanılan sistemde olduğu gibi, daha basitçe öğretilebilecek bir sistem getirmeyi amaçlamış, bu nedenle mecmuaları çıkarttığını belirtmiş ama, 37 sayıdan sonra çeşitli nedenlerle devam ettirememiştir.

Türk musikisi için bir armoni kitabı yazmayı düşündüyse de yapamadı. Makam adlarının değiştirilmesinden ve çok seslilikten yanaydı. Bestelerinden yalnız Hicazkâr makâmındaki şarkısı, N’olur bir an bana olsan vefakâr ile ünlüdür.

Bir yanıt yazın