Neyzen Sâlih Dede

Neyzen Sâlih Dede, 1823 yılında İstanbul’da dünyâya gelmiştir. Sazını, ney üstâdı olan ağabeyi Said Dede’den öğrenmiştir. Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede gibi bir ney üstâdını yetiştirmiş ve 1888 yılında vefat etmiştir.

Resmi bir kurumda çalıştığı için Dede’lik ünvânına rağmen şeyh olamamış, Mevlevîlik’te Çile adı verilen eğitim aşamalarını tamamlamış ve Dede ünvânını kazanmıştır.

Padişahın müzik kurumu olan Muzıka-yı Hümâyun’da neyzen olarak çalışmış ve sivil yarbay anlamına gelen, kaymakam rütbesiyle emekli olmuştur. Sırasıyla; Beşiktaş, Maçka, Bahariye ve Kasımpaşa mevlevîhanelerinin neyzenbaşılığını yapmıştır.

Güldeste makâmını terkib eden Neyzen Sâlih Dede’nin, üçü şarkı, diğerleri peşrev ve saz semâîsi olmak üzere, yirmi sekiz eseri elimizdedir. Kaynak: devletkorosu.com

Bir yanıt yazın