Nihâl Erkutun

Nihâl Erkutun, 1906 yılında Amasya’da dünyâya geldi. İlk musiki derslerini ağabeyi bestekâr Musa Süreyya Bey‘den aldı. Darülelhan’ın piyano hocalarından Mösyö Hege’den uzun yıllar piyano dersleri aldı.

Bir süre İstanbul Radyosu’nda “İnci Hanım” adıyla şarkılar söyledi. Tanbur da çalmış ve 30’dan fazla beste yapmıştır.

1942 yılında Ankara Radyosu’na piyanist olarak girmiş, 30 yıl çalıştıktan sonra, 1971 yılında emekli olan Nihâl Erkutun, 4 Haziran 1989 tarihinde vefat etmiştir.

Bir yanıt yazın