Nûri Halil Poyraz, hayâtı ve eserleri

Nûri Halil Poyraz

Nûri Halil Poyraz, 1885 yılında Kastamonu’ya bağlı İnebolu’da dünyâya geldi. Dokuz yaşında İstanbul’a geldi. Güzel sesinden dolayı Enderûn-u Hümâyun’a, yani padişaha bağlı bir okul kimliği olan kuruma alınarak eğitildi. Hânende, yani ses sanatçılığında yükseldiği binbaşılık rütbesineyken Saray Fasıl Heyeti’nden ayrıldı.

Nûri Halil Poyraz kimdir

Ankara ve İstanbul radyolarında çeşitli görevlerde bulundu. Ölümünden önceki son görevleri, Kadınlar Korosu şefliği ve Konservatuvar Tasnif Heyeti üyeliği idi. 8 Ocak 1956 tarihinde vefat eden Nûri Halil Poyraz’ın, elimizde elli beş civarında eseri bulunmaktadır.

Yorumunuz