Şekip Ayhan Özışık, hayâtı ve eserleri

Şekip Ayhan Özışık

Şekip Ayhan Özışık, 1932 yılında Ankara’da dünyâya gelmiştir. İlk öğretimine Ankara da başlayıp İstanbul Haydarpaşa lisesinde tamamlamıştır. Müzikle küçük yaşlarda ilgilenmiştir. Ud çalmaya heveslense de babasının isteği ile keman dersleri almıştır.

Şekip Ayhan Özışık besteleri

İlk hocası Emin Ongan‘ dır. Askerliğini yedek subay olarak 1954 yılında tamamlamış ve 1955 yılında Türk müziği konservatuarına, 1958 yılında da Ankara radyosuna girmiştir. 1966 yılına kadar Ankara radyosunda çalışıp bir çok eserini bu dönemde yapmıştır ki bunlardan en önemlisi “Belki bir sabah geleceksin” isimli şarkısıdır.

Şekip Ayhan Özışık hayâtı

Kendisi üstün bir ud virtiyözüdür. 1950’li yıllarda beste yapmaya başlamış, 1970’lerin sonlarına doğru gayet üretken bir besteci profili çizmiştir. Eserlerinden bazıları o dönem Türk filmlerinde fon müziği olarak kullanılmıştır.

Şekip Ayhan Özışık kimdir

Türkiye’ de ilk altın plak grafson şirketi tarafından “İçin için yanıyor” adlı eserine verilmiştir. Son yıllarını yakalandığı gırtlak kanserinden dolayı çok kötü geçirmiş, hatta son bir kaç yıl konuşma yetisini de kaybetmiş ve 1981 yılında hayâta gözlerini yummuştur. Kaynak: nevsehir.gov.tr

Şekip Ayhan Özışık belgeseli:

Bir Bestecimiz Var-Ayhan Özışık