Sermüezzin Hâfız İsmail Hakkı

Sermüezzin Hâfız İsmail Hakkı efendi, 1 Temmuz 1857 târihinde İstanbul’da dünyâya gelmiştir. Babası İstanbul’da Zeyrek Camii görevlilerinden, Hacı Süleyman Efendi’dir.

Küçük yaşta yetîm kalan İsmail Hakkı Efendi’yi, saray kuşçularından Ferhat Bey yetiştirmiştir. Şehzâde Rüşdiyesini bitirdikten sonra, sarayda İmam-ı Evvel rütbesiyle vazîfe yapan Mehmed Reşid Efendi’den kıraat dersleri almış ve aynı hocadan hıfza çalışarak, hâfız olmuştur.

Kıraatden aşere-takrib icâzeti de alan İsmail Hakkı Efendi, Arapça ve dînî ilimler de tahsîl etmiştir. Dînî ilimlerde ilk hocası Ürgüplü Hoca Ahmed Efendi, icâzet aldığı hocası ise Mehmed Hâlis Efendi’dir. 1884 senesinde Dolmabahçe Camii’ne imam tayin edilmiştir. Bu onun ilk vazîfesidir.

Ardından, babasının görev yaptığı Balat’da, eski adı Kilise Camii olan, Zeyrek Camii İmam-Hatîbi olarak vazîfe yapmıştır. On yıl kadar süren bu görevden sonra, Saray müezzinliğine tayin olunan İsmail Hakkı Efendi, 1892 senesinde sermüezzin olmuştur.

Vaktiyle ders aldığı hocası İmâm-ı Evvel Mehmed Reşîd Efendi vazîfesinden ayrılınca, İmâm-ı Evvel pâyesi ile İmâm-ı Şehriyârî (yani saray imamı) olmuştur. Sultan Abdülhamid Han’ın tahtdan indirilmesinden sonra, saraydaki vazîfesinden ayrılan Hâfız İsmail Hakkı Efendi, Kadıköy’de yaşamış ve 21 Ocak 1917 târihinde vefât etmiştir.
Kaynak: nagmeiask.blogspot.com

Bu yazıda 2 yorum var

  1. aynur giyim

    Merhaba Salih Bora Bey, sayfanızda Ağdedem İsmail Hakkı Efendi (Sermüezzin) yer verdiğiniz için teşekkürlerimle… 4. Kuşak torunuyum.

  2. Zühal Hasan

    Unutmadığınız ve unutturmadığınız için teşekkürler Salih bey.

Bir yanıt yazın