Şeyh Edhem Efendi

Şeyh Edhem Efendi, 1862 yılında İstanbul’un Fâtih semtinde dünyâya gelmiştir. Fâtih Hafızpaşa İlkokulu’nu, Fâtih Rüşdiyyesi’ni ve Bahriye Haddehâne Mektebi’ni bitirmiş ve Kadirî tarîkatine girmiştir.

Bir müddet Muzıka-yı Hümâyun’a devam etmiş ve Mülâzım rütbesine yükselmiştir. Fâtih Câmîi derslerine devam etmiş ve Hâfız olmuştur. 1892 yılında hacca gitmiş, 1916 yılında da, Edirnekapısı’ndaki Kefevî Kadirî tekkesina şeyh olmuştur. Aynı zamanda Nakşi idi.

Hocası Hacı Fâik Bey olan bestekârın, en önemli öğrenci ise Süleyman Erguner‘dir. Şiirlerinde “Zârî” ve sonraları “İlhâmî” mahlâsını kullanan Edhem Efendi’nin, günümüze yüz altmış dört eseri ulaşmış olup, 16 Şubat 1933 tarihinde vefat etmiştir. Kaynak: devletkorosu.com

Bir yanıt yazın