Yalçın Tura

Yalçın Tura, 1934 yılında İstanbul’da dünyâya geldi. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde felsefe öğrenimi gördü.Çocuk yaşta keman ve piyano dersleri aldı. Lise yıllarında besteciliğe ilgi duydu. Bir beste denemesini gösterdiği Cemal Reşit Rey‘in önerisiyle Demirhan Altuğ’dan solfej ve müzik kuramı dersleri aldı.

Yalçın Tura, daha sonra Rey ile kontrpuan, füg ve kompozisyon çalıştı. Çeşitli dönemlerde T.R.T.’de jüri ve danışma kurulu üyeliklerinde bulundu. Bir çok sinema ve televizyon filmine ve 10 dolayında tiyatro oyununa müzik yazdı.

1976 yılında kurulan İstanbul Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Bu okulun Müzikoloji Bölümü başkanlığına getirildi.

1970’lerden başlayarak çeşitli yayın organlarında müzikle ilgili yazılar yazdı. 1976 yılında Kantemiroğlu’nun Kantemiroğlu Edvarı olarak bilinen Kitab-ı İlmi’l-Musıki alâ Vechi’l-Hurufat adlı çalışması üzerinde çalıştı.

Çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunduğu bildirilerle, bazı dergilerdeki yazılarını, “Türk Musıkisinin Mes’eleleri” (1988) adlı kitabında bir araya getirdi. Bu kitaba özel olarak yazdığı bir bölümde, Arel – Ezgi Sistemi’ni eleştirdi. Çok sesli eserlerinde, yalnız Türk halk ve klasik Türk müziklerinden değil, klasik Batı müziğinden, cazdan, hatta hafif müzikten de yararlandı.

Bir yanıt yazın