Adnan Ataman

Adnan Ataman, 1926 yılında, İstanbul – Çengelköyde dünyâya geldi. Babası, Sâdi Yâver Ataman, annesi, Fatma Pakize Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini, çocukluk yıllarını geçirdiği Karadeniz Ereğlisi, Safranbolu ve Kastamonu’da tamamladı. Kastamonu Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dört yıl eğitim gördü.

Eğitim hayâtı sürerken, 1949 yılında İstanbul Radyosu’nun yayın hayâtına başlaması ile birlikte, Sâdi Yâver Ataman tarafından kurulan ve yönetilen, “Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği” nin çalışmalarına ve yayınlarına saz sanatçısı olarak katılmaya başladı.

1951 yılında tamamladığı askerlik hizmetinin ardından, İstanbul Defterdarlığı Beşiktaş Verâset Vergi Dairesi’nde çalıştı.

Memuriyet hayâtı ile birlikte, bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı bünyesinde yine Sâdi Yâver Ataman tarafından kurulan ve yönetilen Folklor Tatbikat Topluluğu’nda fahri saz sanatçısı olarak yer aldı.

1953 yılından itibaren de, açılan özel bir sınavla kadrolu saz sanatçısı odu. Sâdi Yâver Ataman‘ın, 1960 yılında şeflik görevinden ayrılması üzerine, 1961 yılında, Konservatuvar Müdürlüğü’nce bu topluluğun şefliğine ve yöneticiliğine atandı. Şeflik ve yöneticilik görevini, emekli olduğu 2005 yılına kadar aralıksız 44 yıl boyunca sürdürdü.

Adnan Ataman, bu 44 yıllık görevi boyunca, halk müziğinin koral sahneleme tekniklerinin konser salonlarına taşınmasına ve gelişimine büyük hizmetlerde bulundu. Zevkli ve geniş repertuvar seçiciliği, koral yöneticiliği ve halk müziğinin koral yeteneklerinin geliştirilmesi yönündeki titizliği ve kalitesi ile müzik camiasında haklı bir saygınlık elde etti.

Halk ezgilerinin dramatize edilerek, zaman zaman halk oyunları ve halk tiyatrosu kimliği ile sunulması ve konserlerin işitsel ve görsel bir şölene dönüştürülmesi hususunda öncü oldu. İstanbul çevresi konser salonları ve sanat kurumlarında 500’e yakın periyodik konser yöneten Adnan Ataman, ülkemizin çeşitli yörelerinde ve ülkemiz dışında da onlarca konsere sanatçı ve koro şefi olarak katıldı.

Tunus, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’nın çeşitli şehirlerinde konserler yönetti, uygulamalı seminerler verdi. Türkiye genelinden ve Türkiye dışında yaşayan soydaşlarımızdan çok sayıda türküler derledi ve bunlardan 300 kadarını notaya alarak Türk halk müziği genel repertuvarına kazandırdı.

Adnan Ataman, kültür – sanat camiasına sanatçı kimliği yanında, bir fikir adamı olarak da hizmet etti. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panellere katıldı, bildiriler sundu. International Folk Music Council (Uluslararası Halk Müziği Kurulu) üyesi olarak, kurulun Londra, Belgrad ve Budapeşte’de düzenlenen kongrelerine katıldı.

Adnan Ataman türküleri

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda: Topluluk yöneticiliği yanında “Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu Üyesi”, T.R.T. İstanbul Radyosu’nda: “Saz sanatçısı” ve “Yurttan Sesler Topluluğu Yöneticisi” olarak çalıştı.

T.R.T.’de, ayrıca “Danışma Kurulu”, “Denetleme Kurulu”, “Repertuar Kurulu”, “Sınav Kurulu” ve “Nota Tashih Kurulu” üyeliklerinde bulundu, açıklamalı programlar hazırladı ve yönetti.

İstanbul (İ.T.Ü.) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucuları arasında da yer alan Adnan Ataman, bir süre bu kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı.

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu şefliğinden ve T.R.T. İstanbul Radyosu’nda sürdürdüğü Denetleme ve Repertuvar Kurulu üyeliklerinden istifa etti.

2007 yılında da, 1993 yılında itibaren 14 yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştığı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki görevinden ayrıldı.

Sanat hayâtı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren ve babası Sâdi Yâver Ataman‘dan devraldığı ideal ve prensiplere bağlı kalarak, sayısız ödüle layık görülen Adnan Ataman’ın, meslek hayâtı boyunca gösterdiği en büyük başarı, şüphe yok ki 44 yıl boyunca devraldığı şeflik ve yöneticilik sıfatları ile, insan üstü bir gayret ve inanç göstererek ayakta tuttuğu, İstanbul Belediye Konservatuvarı (şimdiki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) Türk Halk Müziği Topluluğu’dur.

Bu topluluk, adeta ülkemizde emsali olmayan bir kaynak sanat okulu olarak ülkemizin kültür ve sanat hayâtına yüzlerce sanatçı kazandırmıştır. Adnan Ataman’ın henüz dört yıllık emeklilik hayâtında yazdığı iki kitap da, ülkemiz kültür – sanat hayâtına armağan edilen yazılı kaynak eserlerdir.

Meslekî tecrübe, bilgi ve anılarını, Türk Edebiyatı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın katkıları ile yayınlanan “Bu Toprağın Sesi Halk Musikimiz” adlı kitapta toplayan Adnan Ataman (Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel, İstanbul, 587 s. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları), baba toprağı Safranbolu’da geçen çocukluk yıllarına karşılık da “Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları” adlı kitabını, Safranbolulu hemşehrilerine armağan etmiştir (Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel (Yayınlanmamıştır). Hocaların hocası, üstad Adnan Ataman, Serpil Ataman ile evli olup, bir kız diğeri erkek iki evladından, üç torun sahibidir.
Süleyman Şenel – Kaynak: turkuler.com

Adnan Ataman Hüsnü Aydoğdu hakkında

Bir yanıt yazın