Ahmet Günday

Ahmet Günday 1944 yılında Fethiye’de Günlükbaşı Köyü’nde dünyâya geldi. İlkokulu köyünde, Ortaokulu Fethiye’de bitirdi. İzmir Askeri Hava Lisesi, Nazilli Öğretmen Okulu, İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü mezunudur ve 5 yıl öğretmenlik yapmıştır.

Müzik yaşamına ilkokulda türkü söyleyerek başlayan Ahmet Günday, ortaokulda mandolin ve bağlama çalarak, Askeri Hava Lisesi’nde Türk halk müziği korosu kurarak, müzik çalışmalarına devam etmiştir.

İlk ustaları, köyünde saz çalan kişilerdi. Onları dinleyerek kulaktan dolma ezgilerle, Halk Müziğinin içine girmeye başlamıştır. Köyünde müzikle ilgilenen kişilerin hor görülmemesi, halkın beğeni ile baktığı insanlar olması, onu müziğe iten ve türkülerle bütünleştiren bir insan yapmıştır.

Amatör müzik yaşamı 12 yıl sürmüştür. 1966 yılında İzmir Radyosu’nun sınavlarını kazanarak, Türk Halk Müziği sanatçısı olmuştur. Böylece profesyonel müzik yaşamı başlamıştır. Yurt içinde ve yurt dışında müzik çalışmaları olan Ahmet Günday, 8 kez yurt dışı konserlerine ve festivallerine katılmıştır.

İngiltere Langollen’de yapılan “Folk Song” solo yarışmasında dünyâ üçüncüsü olmuştur. Beş adet plak, üç adet de kaset çalışması yapmış ve Sicilya’nın “Altın Mabet” (Agrigento şehrinde) festivaline katılmıştır. Doksana yakın derleme çalışması olan Ahmet Günday, İzmir Belediye ve Tariş Korolarını çalıştırmış, sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, E.Ü.D.T.M.K.’da Türk Halk Müziği repertuar hocalığı yapmıştır.

1993 yılının Mayıs ayında, T.R.T. İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Koro Şefi olmuştur. Ahmet Günday’ın ilgili alanı, Semahlar ve Bozlaklar’dır. Özellikle, Semahlar üzerinde çok durmuş ve severek icra etmiştir.
Kaynak: turkuler.com

AHMET GÜNDAY VE BAĞLAMASI SABAH RESİMLERİ'NDE...

Bir yanıt yazın