Aka Gündüz

Aka Gündüz, 1886 yılında Selânik’e bağlı Katerina ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde dünyâya geldi.

Asıl adı Enis Avni’dir. Önceleri Enis Avni, sonraları ise, Aka Gündüz adıyla eserler verdi. İlk tahsilini Serez’de İncili Mektebde ve Selânik’deki Şemsi Hoca Mektebinde tamamladı.

Bir müddet Selânik Askeri Rüşdiyesine devam ettiyse de, 1896 Yunan Harbi esnasında Eğrikapı Rüşdiyesine nakledildi.

Daha sonra İstanbul’a gelerek, Mekteb-i Sultanisinin idadi kısmı, Edirne Askeri İdadisi ve Kuleli Askeri İdadisinde okudu. Hastalığı sebebiyle Harbiyenin ikinci sınıfından ayrıldı.

Paris’e giderek bir müddet Güzel Sanatlar Okulu ve Hukuk Fakültesine devam etti. Ancak hiç birini bitiremeden üç yıl sonra geri döndü. 1910 yılında Selânik’e sürgün edildi.

Adana’daki Ermeni olayları üzerine, oraya tayin olunan Bahriye Nazırı Cemal Paşanın mahiyetinde, on dört ay Vilayet Meclisi İdare Başkatibi olarak çalıştı. 31 Mart Vak’ası üzerine, gönüllü yazıldığı Hareket Ordusuyla İstanbul’a geldi. İşgal kuvvetleri tarafından Malta’ya sürüldü. Ankara Hükumetinin teşebbüsüyle yurda döndü.

Cumhuriyetten sonra 1932 – 1946 yılları arasında milletvekili oldu. 1920 yılında Alay Dergisini çıkardı. Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerinde çıkan yazılarıyla dikkati çekti. Sade dil görüşüne bağlı olup, Milli Edebiyat akımı içinde yer almıştır.

Eserlerinde millet sevgisinin neticesi olarak geniş halk zümreleri ile bunların ızdırapları işlenmiştir. Cümleleri ateşli ve kısadır. Eserleri, hayât tecrübesini verir. Yetmişe yakın eseri vardır ve 1958 yılının Kasım ayında Ankara’da vefat etmiştir. Kaynak: turkceciler.com

Aka Gündüz’ün Eserleri

 1. Türk Kalbi (hikaye, 1911),
 2. Türk’ün Kitabı (hikaye, 1911),
 3. Kurbağacık (hikaye, 1919),
 4. Dikmen Yıldızı (roman, 1927),
 5. Odun Kokusu (roman, 1928),
 6. Tank-Tango ( roman, 1928),
 7. Hayâttan Hikayeler (hikaye, 1928),
 8. İki Süngü Arasında (roman, 1929),
 9. Yaldız (roman, 1930),
 10. Çapkın Kız (roman, 1930),
 11. Aysel (roman, 1932),
 12. Ben Öldürmedim (roman, 1933),
 13. Onların Romanı (roman, 1933),
 14. Kokain (roman, 1935),
 15. Üvey Ana (roman, 1935),
 16. Üç Kızın Hikayesi (roman, 1933),
 17. Aşkın Temizi (roman, 1937),
 18. Çapraz Delikanlı (roman, 1938),
 19. Zekeriya Sofrası (roman 1938),
 20. Mezar Kazıcılar (roman, 1939),
 21. Giderayak (roman, 1939),
 22. Yayla Kızı (roman, 1940),
 23. Bebek (roman, 1941),
 24. Bir Şoförün Gizli Defteri (roman, 1943),
 25. Eğer Aşk… (roman, 1946),
 26. Sansaros (roman, 1946),
 27. Bir Kızın Masalı (roman, 1954)

Bir yanıt yazın