Ali Şefkâtî

İzmir’de dünyâya gelen Ali Şefkâtî Efendi’nin, doğum tarihinin 1848 olduğu tahmin edilmektedir.

Babası İzmir gümrük memuru Reşid Efendi’dir. Sultan Abdülhamid yönetimine karşı Avrupa’da yayımlar yapmış ilk Jön Türkler’dendir.

1878 yılında Paris’te, 1879 yılında Londra’da Hayal, 1879 yılında da Napoli’de İstiklal adlı gazeteleri çıkarmıştır.

Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi yardımcılarındandı. Yeni Osmanlılar ve I. Meşrutiyet seçkinleri arasında yayılan Mason teşkilatına kaydoldu.

II. Abdülhamit’i tahttan indirip yerine V. Murad’ı yeniden geçirmek için çalışan Skalyeri Aziz Bey Komitesine girdi ve komitenin gizli çalışmalarına katıldı.

Ali Suavi’nin Çırağan Baskını’ndan sonra, bu gizli dernek de meydana çıkmış ve toplantısı basılmıştı.

Diğer üyeler yakalanırken Ali Şefkâtî, Skalyeri ve Saray’da görevli Nakşibend Kalfa Hanım ile kaçmayı başardı. Skalyeri ve Nakşibend Kalfa’yı Yunanistan’a, kendisi ise Fransa’ya kaçırıldı. Komite üyelerini sorgulayan ve yargılayan Divanı Harp tarafından gıyaben 12 seneye mahkûm edildi. 1879 – 1881 yılları arasında, Napoli ve Cenevre’de, Teodor Kasap ile birlikte İstikbal adlı gazeteyi çıkardı.

Abdülhamid yönetimi aleyhine neşriyattan dolayı, 16 Haziran 1881 tarihinde gıyaben rütbe ve memuriyet haklarından mahrum edilerek ömür boyu sürgün cezasına çarptırıldı ve malları müsadere edildi. Bir müddet eski Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın sekreterliğini yaptı.

1895 yılında İstikbal’i Londra’da çıkarmaya başladı. Aynı zamanda, Osmanlı idaresine karşı Hayal adında bir de mizah dergisi çıkardı. Yazılarında Koçi Bey lâyihasını belirtmekte ve o zeminde ıslâhat yapılmasını istemekteydi.

Londra’nın havasına uyamadığı için, tekrar Paris’e döndü ve maddi sıkıntıları nedeniyle tedavi olamadığı için, 16 Ocak 1896 tarihinde Paris’te sefalet içerisinde öldü ve Père Lachaise Mezarlığı’na defnedildi. Jön Türk hareketine katılanlardan yurt dışında ölenlerin naaşları, 1908 yılından sonra Türkiye’ye getirildiği halde, Ali Şefkâtî Bey’in cenazesi getirilmemiştir. Kaynak: tr.wikipedia.org

Bir yanıt yazın